All blog

更新信息 26/09/2022
งานวิจัยที่พิสูจน์ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดโรคหอบหืด

งานวิจัยที่พิสูจน์ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดโรคหอบหืด

บุหรี่ไฟฟ้าโดนสื่อทำร้าย และได้รับบทผู้ร้ายในสายตาของคนทั่วไปมาตลอด สื่อต่างๆมีการโปรโมทว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆนาๆ ทั้งๆที่ไม่เป็นความจริงเลย วันนี้ทาง Vaporindy จึงมีอีกหนึ่งการวิจัยที่จะช่วยให้คุณเบาใจได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ผู้ร้ายในเรื่องนี้ แต่เป็นตรงกันข้ามต่างหาก!

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดโรคหอบหืด งานวิจัยสากลแสดงให้เห็นสิ่งที่ตรงกันข้าม


            เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัย Johns Hopkins (JHU) ประกาศว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มโอกาสที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) อย่างไรก็ตาม การวิจัยในอดีตบ่งชี้ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงมากกว่า 
ตัวอย่างเช่น งานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Catania ในอิตาลีแสดงให้เห็นว่าผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคหอบหืดจะเห็นความก้าวหน้าอย่างมากในจำนวนและความรุนแรงของการการกำเริบของโรคหอบหืดเมื่อเปลี่ยนไปใช้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน

            ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของ Johns Hopkins เหล่านี้ก็คือพวกเขามักจะลืมที่จะนำเอาประวัติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและประวัติทางการแพทย์ของผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาร่วมกับการวิจัยของพวกเขา ในรายงาน JHU 
ฉบับล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มกราคม นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่สูบบุหรี่ซึ่งเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าด้วยตัวเองในระหว่างปี 2016 ถึง 2017

            น่าเสียดายที่ทีม JHU ล้มเหลวอีกครั้งในการถามผู้เข้าร่วมเหล่านั้นในช่วงเริ่มต้นว่าพวกเขาเคยสูบบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ติดไฟได้หรือว่าพวกเขาเคยมีประวัติของโรคหอบหืดมาก่อนหรือไม่ นอกจากนี้ "ผลการวิจัย" 
ทั้งหมดเป็นผลมาจากข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมรายงานด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่านักวิจัยไม่เคยตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่

CASAA เข้ามามีส่วนร่วม


            เมื่อ Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives Association (CASAA) ค้นพบงานวิจัยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของ JHU ทางออนไลน์ ตัวแทนของ CASAA 
ตำหนิงานวิจัยดังกล่าวว่าเป็น “วิทยาศาสตร์ขยะ” ในการโพสต์บน Facebook เมื่อวันที่ 8 มกราคม กลุ่มผู้สนับสนุนการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากล่าวว่า “งานวิจัยขยะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า: ข้อมูลภาคตัดขวางไม่สามารถแสดงสาเหตุที่แท้จริงได้ 
การสูบบุหรี่และโรคหอบหืดที่มีการรายงานข้อมูลด้วยตนเอง (ไม่น่าเชื่อถือมาก) ที่สำคัญที่สุด ผู้เขียนไม่รู้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืดก่อนจะเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่! ข่าวดีที่ถูกผู้เขียนและสื่อละเลยก็คือมีเพียง 0.8% ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน!”

            ในขณะเดียวกัน นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Catalina ได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนที่จะทำการวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยใดๆ บทความที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักวิจัยซึ่งมีชื่อว่า 
ผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องยาวนานของการเลิกบุหรี่และการลดลงในผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคหืดที่เปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอยู่ในวารสารทางการแพทย์ Discovery Medicine

            นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมสิบ 18 คน ซึ่งแต่ละคนมีประวัติโรคหอบหืดมาก่อนและมีการสูบบุหรี่ทุกวัน ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน

งานวิจัยของอิตาลีระบุว่าการเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยโรคหอบหืดดีขึ้น


            การศึกษาภาษาอิตาลีกินเวลาสองปีเต็ม ผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนให้เปลี่ยนจากการสูบบุหรี่เป็นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่ทีมวิจัยได้ทำการตรวจสอบ biomarkers 
(ค่าจากการตรวจใดๆก็ตามที่เราตรวจวัดจากร่างกายของคนทำงาน/ผู้เข้าร่วมงานวิจัย) หลายตัวเป็นระยะซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

Forced Vital Capacity (FVC) แสดงถึงปริมาตรอากาศที่จุอยู่ในปอดเกือบทั้งหมด ค่านี้จะลดต่ำลงเมื่อเนื้อเยื่อปอดมีการ เปลี่ยนแปลงเกิดเป็นพังผืด หรือปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่
Forced Expiratory Volume (FEV1) ปริมาตรของอากาศที่เป่าออกอย่างเร็วแรงในวินาทีที่ 1 ซึ่ง FEV 1 นี้เป็นข้อมูลที่ใช้บ่อยที่สุดในการตรวจสมรรถภาพปอด
Forced Expiratory Flow (FEF) 25-50-75 ค่าเฉลี่ยของอัตราการเป่าในช่วงความจุร้อยละ 25 – 75 ของ FVC
Peak Expiratory Flow Rates (PEF) อัตราการไหลของอากาศหายใจออกสูงที่สุด 
ACQ
the provocative concentration of meth-acholine that results in a 20% drop in FEV1Hyper-responsiveness (PC20) ปริมาณความเข้มข้นของสารที่ใช้ที่ทำให้เกิดการลดลงของค่า FEV1 ลงอย่างน้อย 20% ขึ้นไป
Asthma exacerbation rates อัตราการกำเริบของโรคหอบหืด
Airway responsivity rates อัตราการตอบสนองของทางเดินหายใจ
Asthma attacks and management rates อัตราการโจมตีและการจัดการโรคหอบหืด
Comparative daily rates of smoking vs. vaping อัตรารายวันเปรียบเทียบของการสูบบุหรี่กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
Overall breathing and respiratory functions การหายใจและการทำงานของระบบทางเดินหายใจโดยรวม
            ในช่วงเวลาหกเดือน ผู้เข้าร่วมงานวิจัยแต่ละคน ทั้ง 18 คนถูกเรียกตัวไปที่มหาวิทยาลัย Catalina เพื่อประเมินทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเชิงสังเกต
เพื่อพิจารณาถึงการทำงานของการหายใจและระบบทางเดินหายใจว่าดีขึ้นหรือไม่

            ผู้เข้าร่วมแต่ละคนยังได้กรอกแบบสอบถามที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการกำเริบของโรคหอบหืด กิจวัตรการจัดการโรคหอบหืดประจำวัน และสุขภาพโดยรวม จากนั้นผลลัพธ์ของแบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และยืนยันหรือปฏิเสธโดยอิงจากการประเมินทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการและการศึกษาเชิงสังเกต

            ผู้เข้าร่วมแต่ละคน ทั้ง 18 คนยังได้รับอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบเดียวกัน ไม่แนะนำให้ใช้ทั้งการสูบบุหรี่และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกัน จากสมาชิกเดิม 18 คน 14 คนเปลี่ยนไปใช้การสูบบุหรี่ไฟฟ้า
โดยสิ้นเชิง อีกทั้งยังพบว่ามีผู้ใช้ 2 คน กลายเป็นผู้ใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และอีก 2 คน ที่ยังคงสูบบุหรี่ทุกวัน

          อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 18 คนยังคงอยู่ในการศึกษาการวิจัยนี้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดและเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างผู้สูบบุหรี่กับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า สิ่งที่นักวิจัยค้นพบคือกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้น
มีการปรับปรุงอย่างมากในสุขภาพทางเดินหายใจของพวกเขา อีก 2 คน ที่ยังคงสูบบุหรี่ทุกวันเห็นว่าสุขภาพทางเดินหายใจลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้ใช้ทั้งสองแบบอยู่ระหว่างตรงกลาง

            “การศึกษาปัจจุบันยืนยันว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของโรคตามวัตถุประสงค์และตามอัตวิสัยในโรคหอบหืด และแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์เหล่านี้อาจคงอยู่ในระยะยาว 
การศึกษาที่มีการควบคุมจำนวนมากได้รับการประกันเพื่อชี้แจงบทบาทที่เกิดขึ้นใหม่ของหมวดหมู่บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับการเลิกสูบบุหรี่และ/หรือการพลิกกลับของอันตรายในผู้ป่วยโรคหอบหืดที่สูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่ว่าการ
แทนที่บุหรี่ธรรมดาด้วยบุหรี่ไฟฟ้าไม่น่าจะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยสำคัญ สามารถปรับปรุงการให้คำปรึกษาระหว่างแพทย์และผู้ป่วยโรคพอบหืดที่กำลังใช้หรือตั้งใจที่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้า”

            ข้อเสียอย่างหนึ่งของงานวิจัยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของอิตาลีคือ การมีขนาดค่อนข้างเล็กของกลุ่มควบคุม หัวหน้าผู้เขียนบทความ Dr. Riccardo Polosa ชี้แจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนในหัวข้อบทสรุปของบทความ 
เขายังระบุด้วยว่าเป้าหมายของทีมคือการวิจัยต่อไปในการศึกษาในอนาคตโดยใช้ผู้เข้าร่วมจำนวนมากขึ้นและพารามิเตอร์การวิเคราะห์เพิ่มเติม